Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án CỪ TRÀM CÔNG TRÌNH BẾN TRE

Chủ đầu tư CTY THÁI DƯƠNG
Giá trị 1.000.000.000đ
Gói thầu

CUNG CẤP CỪ TRÀM

Khởi công 07/04/2017
Địa điểm BẾN TRE