Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Cung cấp Cừ Tràm tại Cần Giuộc

Chủ đầu tư CÔNG TY CP 873
Giá trị 1.000.000.000đ
Gói thầu

CUNG CẤP CỪ TRÀM

Khởi công 07/04/2017
Địa điểm CẦN GIUỘC - LONG AN

Tiến độ yêu cầu 3.000 cây 1 ngày cung cấp cừ tràm bằng đường thủy được công ty Cừ Tràm Thái Dương cung cấp đúng theo yêu cầu về tiến độ và chất lượng của Bên Mua