Hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất

Hợp đồng xây dựng nhà ở mới nhất

Ngày đăng 12/11/2018

Hợp đồng xây dựng nhà là giấy tờ ràng buộc pháp lý giữa 2 bên chủ nhà và nhà thầu xây dựng. Khi bạn xây dựng nhà ở cho dù có kích thước  và quy mô bất kỳ đều cần soạn thảo một bản hợp đồng xây dựng chính thức với nội dụng như sau:

1 Thông tin cá nhân 2 bên A và B

Bên thuê đơn vị thi công (Bên A)

Ông/bà: ………………………………………………………………………………

Số CMTND :………………………..….Cấp ngày…/…/…… Tại : Công an…..

Địa chỉ: …………………………………..…………………………………………

Điện thoại: ………………………………..…………………………………………

Bên đơ vị thi công( Bên B)

Ông/Bà/Công ty: ………………………………………………..…………………

Địa chỉ: số nhà ...........................................................................................

Điện thoại: ……………………………………………………………………...…

Chứng chỉ hành nghề (hoặc Giấy Chứng nhận ĐKKD, nếu là Công ty)…………

Ngày cấp:………………………….Nơi cấp:……………………………………

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận phần nhân công thi công xây dựng công trình nhà ở tọa tại địa chỉ …………................................................. với các điều khoản như sau:

Tùy vào mức độ và quy mô của hợp đồng mà các điều khoản có thể khác nhau nhưng có những thông tin chính sau bạn cần quan tâm gồm:

2 Thông tin về công trình xây dựng

Gồm có tên công trình, địa chỉ, cấu tạo và kết cấu công trình. Quy mô xây dựng như thế nào và ngày bắt đầu, kết thúc công trình. Nếu đơn vị thi công bàn giao công trình chậm so với cam kết ban đầu thì sẽ chịu một mức phạt từ 5 đến 10% hợp đồng.

3 giá trị hợp đồng và cách thanh toán

Bên nhà thầu sau khi khảo sát, tính toán sẽ đưa ra tổng giá trị cần xây dựng cho công trình này là bao nhiêu( Có thể chưa hoặc đã bao gồm thuế VAT). Phương thức thanh toán có thể chuyển khoản qua ngân hàng hoặc trực tiếp. Có thể thanh toán theo nhiều đợt dựa theo tiến độ công trình. Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B, cụ thể là chậm trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán mà không có cam kết cụ thể thì Bên B có quyền tạm ngưng thi công công trình.

4 Quyền lợi và nghĩa vụ mà các bên có

Mỗi bên khi ký kết hợp đồng đều phải thực hiện những nghĩa vụ kèm theo các quyền lợi gồm:

Bên A: chịu trách nhiệm về phần pháp lý liên quan đến đất và bản vẽ công trinh và toàn bộ công trình trước pháp luật. Yêu cầu bên B thực hiện những chi tiết của công trình và giám sát, nghiệm thu công trình. Nếu có sai sót hoặc bên B thi công không đúng quy trình thì bên A có quyền yêu cầu thi công lại phần đó hoặc chấm dứt hợp đồng.

Bên B: Cung cấp bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, bàn giao nguồn, vị trí đấu nối và thanh toán tiền điện, nước phục vụ thi công trong suốt thời gian thi công. Lập tiến độ thi công, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt công nhân, chấp nhận các quy định về trật tự, an ninh, khai báo tạm trú Chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được bên A nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu xảy ra hỏng hóc thì bên B phải chịu trách nhiệm sửa chữa lại.

5 Những cam kết trong hợp đồng xây dựng

Nếu trong quá trình thi công xảy ra xung đột hay có vướng mắc thì hai bên phải bàn bạc và thống nhất. Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ở trên, nếu không thực hiện thì phải tự chịu trách nhiệm theo đúng pháp luật Hợp đồng được lập thành hai(02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

Trên đây là cách soạn thảo một biên bản hợp đồng xây dựng nhà ở đơn giản giữa 2 bên. Tùy công trình mà bạn có thể thêm hoặc bớt các điều khoản hoặc nội dụng liên quan. Điều quan trọng là 2 bên cần thống nhất và tuân thủ bản hợp đồng xây dựng đã ký kết.

Download mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở bằng file word chuẩn nhất hiện nay.

Mã ĐK 2653987