Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án KHAI THÁC CỪ TRÀM TẠI LONG AN

Chủ đầu tư CTY THÁI DƯƠNG
Giá trị 8.000.000.000đ
Gói thầu

KHAI THÁC CỪ TRÀM THẠNH HÓA

Khởi công 07/04/2017
Địa điểm THẠNH HÓA - LONG AN