KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Ngày đăng 23-06-2017

1. Trình độ: Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán
2. Kiến thức: 
- Kiến thức chung về Kế toán 
- Kiến thức về các thuế: thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, …
- Ưu tiên kiến thức về ngành bất động sản
3. Kinh nghiệm chuyên môn: 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
4. Kỹ năng:
- Nắm vững các chính sách thuế, quy định kế toán
- Chịu áp lực công việc tốt