Cót tre 1 lớp 90x200cm (làm từ ruột tre) dùng trong trang trí, làm gian hàng hội chợ

Cót tre 1 lớp 90x200cm

Giá bán: 75,000