Cung cấp tấm phên tre xây dựng cho khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mục đích sử dụng tấm phên tre là kết hợp với cọc cừ tràm gia cố bờ bao chống sạt lở, sói mòn đất cho ao, đìa nuôi thủy sản.