Mê bồ cật tre 100x260cm (làm từ cật tre nguyên bản) chuyên dùng trang trí

Mê bồ cật tre 100x260cm

Giá bán: 130,000