Tầm vông 4m 5m tươi và khô trang trí xây dựng giá rẻ tại TPHCM

Tầm vông 4m – 5m

Giá bán: 23,000