Tầm vông 6m 7m tươi và khô trang trí xây dựng giá rẻ tại TPHCM

Tầm vông 6m – 7m

Giá bán: 40,000