Tầm vông 8m 10m tươi và khô trang trí xây dựng giá rẻ tại TPHCM

Tầm vông 8m – 10m

Giá bán: 60,000