Cừ dừa 5m đường kính từ 20-30cm

Cừ dừa 5m

Giá bán: 390,000