Cừ dừa 5m đường kính từ 20-30cm: gia cố móng chống sạt lở đất bờ sông

Cừ dừa 5m

Giá bán: Liên hệ