Cừ dừa 6m đường kính từ 20-30cm: gia cố móng giữ đất bờ sông, bờ kè

Cừ dừa 6m

Giá bán: Liên hệ