Cừ dừa 6m đường kính từ 20-30cm

Cừ dừa 6m

Giá bán: 430,000