Cừ dừa 8m đường kính từ 20-30cm: gia cố bờ kè, bờ sông chống sạt lở đất

Cừ dừa 8m

Giá bán: Liên hệ