Cừ dừa 8m đường kính từ 20-30cm

Cừ dừa 8m

Giá bán: 580,000