Cừ dừa 7m đường kính từ 20-30cm: gia cố móng bờ kè chống sạt lở sất

Cừ dừa 7m

Giá bán: Liên hệ