Cừ dừa 7m đường kính từ 20-30cm

Cừ dừa 7m

Giá bán: 480,000