Đây là dự án nạo vét gia cố đoạn rạch tại Bình Chánh với số lượng dự tính 200.000 cây loại cừ tràm gốc 8-10cm, dài 4.5m. Đơn vị cung cấp cừ tràm là Công ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Thái Dương.