Cừ Tràm Thái Dương hiện đang cung cấp cừ tràm cho dự án tại Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu. Cừ tràm được sử dụng cho công trình là cừ tràm D100, dài 4m.