Đây là dự án cung cấp cừ tràm tại Long Thành, Đồng Nai. Công trình sử dụng cừ tràm loại 1: đường kính gốc từ 12cm, đường kính ngọn từ 5cm.