Dự án cung cấp cừ tràm cho công trình tại Biên Hòa, Đồng Nai. Số lượng 20.000 cây. Cừ tràm loại đường kính gốc 10-12cm, ngọn 4-5cm, dài 4m.