Đây là dự án nạo vét gia cố đoạn rạch tại phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM với số lượng dự tính 100.000 cây loại cừ tràm gốc 8-10cm, dài 4m. Đơn vị cung cấp cừ tràm là Công ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Thái Dương.