Phên tre xây dựng kích thước 40x150cm: chống sạt lở đất trong công trình thủy lợi

Phên tre xây dựng 40x150cm

Giá bán: 26,000