Cừ bạch đàn 4m gốc 4-6cm: làm cây chống, cừ bạch đàn bóc vỏ trang trí

Cừ bạch đàn 4m gốc 4-6cm

Giá bán: Liên hệ