Cừ bạch đàn 4m gốc 4-6cm (cây chống gỗ bạch đàn)

Cừ bạch đàn 4m gốc 4-6cm

Giá bán: 25,000