Cừ bạch đàn gốc 6-8cm dài 4m (cây chống bạch đàn, cột chống gỗ)

Cừ bạch đàn gốc 6-8cm dài 4m

Giá bán: Liên hệ