Cừ bạch đàn gốc 14-16cm dài 7m

Cừ bạch đàn gốc 14-16cm dài 7m

Giá bán: 200,000