Cừ bạch đàn 6m gốc 10-12cm

Cừ bạch đàn 6m gốc 10-12cm

Giá bán: 90,000