Cừ bạch đàn 6m gốc 10-12cm: gia cố móng, làm cột chống công trình

Cừ bạch đàn 6m gốc 10-12cm

Giá bán: Liên hệ