Cừ bạch đàn gốc 10-12cm dài 5m

Cừ bạch đàn gốc 10-12cm dài 5m

Giá bán: 45,000