Cừ bạch đàn gốc 12-14cm dài 6m

Cừ bạch đàn gốc 12-14cm dài 6m

Giá bán: 110,000