Cừ bạch đàn gốc 12-14cm dài 6m gia cố móng công trình bờ kè, bờ kênh

Cừ bạch đàn gốc 12-14cm dài 6m

Giá bán: Liên hệ