Cừ bạch đàn 4m gốc 8-10cm làm cây chống giàn giáo, chống cây công trình

Cừ bạch đàn 4m gốc 8-10cm

Giá bán: Liên hệ