Cừ bạch đàn 5m gốc 8-10cm làm cây chống giàn giáo, chống cây công trình

Cừ bạch đàn 5m gốc 8-10cm

Giá bán: 38,000