Cừ bạch đàn 5m gốc 8-10cm

Cừ bạch đàn 5m gốc 8-10cm

Giá bán: 38,000