Cừ bạch đàn 7m gốc 12-14cm

Cừ bạch đàn 7m gốc 12-14cm

Giá bán: 180,000