Những điều kiện trong hợp đồng xây dựng bạn nên biết

Những điều kiện trong hợp đồng xây dựng bạn nên biết

Hợp đồng xây dựng là văn bản pháp lý cần thiết để quy định các điều luật, nghĩa vị và quyền lợi giữa 2 bên chủ đầu tư và chủ nhà. Có rất nhiều điều kiện trong hợp đồng xây dựng và dưới đây là những điều kiện quan trọng nhất bạn cần quan tâm.

Tài liệu hợp đồng

Các tài liệu hợp đồng là một số phần quan trọng nhất giúp đảm bảo một dự án thành công. Bất kể công trình là gì, có một hợp đồng vững chắc thể hiện một trong những bước đầu tiên hướng tới sự thành công của dự án. Danh sách này chứa các tài liệu thường là một phần của mọi hợp đồng xây dựng. Có thể sử dụng nhiều biểu mẫu hoặc biểu mẫu khác kết hợp với các tài liệu được liệt kê bên dưới, nhưng các tài liệu hợp đồng là ưu tiên.

Các loại hợp đồng xây dựng

Các loại hợp đồng xây dựng khác nhau được sử dụng trong ngành, nhưng các chuyên gia thường thích hợp đồng nhất định. Các loại hợp đồng xây dựng thường được xác định theo cách thức giải ngân sẽ được thực hiện. Họ cũng chỉ định các điều khoản khác, chẳng hạn như thời lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật và các vấn đề khác có tầm quan trọng tương tự.

Đàm phán hợp đồng

Việc đàm phán hợp đồng phải diễn với tinh thần tôn trọng và rõ ràng. Nhà thầu nên có những đặc điểm và kỹ năng cho phép thỏa thuận đúng khi đạt được mục tiêu đã đặt ra. Các cuộc đàm phán, mặc dù hiếm, đôi khi có thể làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Một số thủ thuật và phương pháp nhất định có thể đảm bảo mọi người nhận được một thỏa thuận tốt.

Điều khoản ký kết hợp đồng

Các điều khoản treo được ghi vào hợp đồng xây dựng thường xuyên. Chúng thường được đưa vào các dự án xây dựng lớn, nơi công việc có thể vượt quá một năm và có những ưu điểm hay rủi ro không xác định được. Những thay đổi về kinh tế như thiếu vốn, chậm giải ngân tiền cũng ảnh hưởng ngay cả đối với các dự án quy mô vừa và nhỏ. Nếu được thực hiện đúng, các điều khoản leo thang bảo vệ nhà thầu khỏi các khoản phí không lường trước được.

Các điều khoản từ nhiều nhà thầu phụ

Các điều kiện khác nhau của từng nhà thầu phụ có thể làm tăng chi phí xây dựng và có thể trì hoãn phá vỡ mặt bằng trong dự án. Thông thường, các điều kiện này sẽ xuất hiện trong các tuần đầu tiên của dự án, có khả năng ảnh hưởng đến lịch trình và gây chậm trễ không lường trước được. Xem xét các hậu quả của sự chậm trễ, nó là rất quan trọng để không bị cản trở ảnh hưởng đến hợp đồng chung.

Thỏa thuận hợp đồng xây dựng là tài liệu thiết lập ngày và chỉ rõ các bên sẽ tham gia vào quá trình xây dựng. Thông thường, thỏa thuận hợp đồng được thực hiện giữa chủ sở hữu của dự án và nhà thầu (hoặc nhà cung cấp) đang cung cấp dịch vụ được yêu cầu. Văn bản pháp lý có thể  liên quan đến pháp luật và cả hai bên thường liên quan đến luật sư khi xử lý các tài liệu cụ thể này.Vì vậy cả nhà thầu và chủ đầu tư thỏa thuận thật kỹ trước khi quyết định ký kết hợp đồng chính thức nha.

0/5 (0 Reviews)