Cừ tràm gốc 10-12cm dài 3.7m

Cừ tràm gốc 10-12cm dài 3.7m

Giá bán: 41,000