Cừ tràm gốc 10-12cm dài 3.7m: làm móng cho các công trình có tải trọng vừa và lớn

Cừ tràm gốc 10-12cm dài 3.7m

Giá bán: 37,000