Cừ tràm gốc 7-9cm dài 3.7m

Cừ tràm gốc 7-9cm dài 3.7m

Giá bán: 17,000