Cừ tràm gốc 10-12cm dài 4m: gia cố móng các hạng mục có tải trọng vừa và lớn

Cừ tràm gốc 10-12cm dài 4m

Giá bán: 38,000