Cừ tràm gốc 9-11cm dài 4.5m

Cừ tràm gốc 9-11cm dài 4.5m

Giá bán: 39,000