Cừ tràm gốc 9-11cm dài 4.5m: làm móng công trình trên nền đất sụt lún cao

Cừ tràm gốc 9-11cm dài 4.5m

Giá bán: 35,000