Cừ tràm 3m gốc 8-10cm: giá thành rẻ, phù hợp với hầu hết các loại công trình nhỏ

Cừ tràm 3m gốc 8-10cm

Giá bán: 21,000