Cừ tràm 4.5m gốc 8-10cm gia cố móng công trình có nền đất sụt lún cao

Cừ tràm 4.5m gốc 8-10cm

Giá bán: 26,000