Cừ tràm 4.5m gốc 8-10cm

Cừ tràm 4.5m gốc 8-10cm

Giá bán: 29,000