Cừ tràm gốc 8-10cm dài 3.7m

Cừ tràm gốc 8-10cm dài 3.7m

Giá bán: 26,000