Cừ tràm gốc 8-10cm dài 3.7m làm móng nhà cấp 4, công trình phụ, hàng rào, bờ kè

Cừ tràm gốc 8-10cm dài 3.7m

Giá bán: 24,000