Cừ tràm gốc 12-14cm dài 4m: gia cố móng các công trình có tải trọng lớn

Cừ tràm gốc 12-14cm dài 4m

Giá bán: 48,000