Cừ tràm gốc 9-11cm dài 4m: gia cố móng công trình có tải trọng vừa và trung bình

Cừ tràm gốc 9-11cm dài 4m

Giá bán: 33,000