Cừ tràm gốc 6-8cm dài 3m

Cừ tràm gốc 6-8cm dài 3m

Giá bán: 12,000