Cừ tràm gốc 6-8cm dài 3m: giá rẻ nhất, chỉ dùng cho các hạng mục tải trọng nhẹ

Cừ tràm gốc 6-8cm dài 3m

Giá bán: 12,000