Cừ tràm 4m gốc 8-10cm làm móng nhà ở, nhà xưởng, phòng trọ, bờ kè...

Cừ tràm 4m gốc 8-10cm

Giá bán: 25,000