Cừ tràm gốc 6-8cm dài 3.7m

Cừ tràm gốc 6-8cm dài 3.7m

Giá bán: 14,000