Cừ tràm gốc 6-8cm dài 3.7m: giá rất rẻ, gia cố móng cho các công trình phụ

Cừ tràm gốc 6-8cm dài 3.7m

Giá bán: 14,000