Những cân nhắc trước khi chấm dứt hợp đồng xây dựng

Những cân nhắc trước khi chấm dứt hợp đồng xây dựng

cham-dut-hop-dong-xay-dung

Chấm dứt hợp đồng xây dựng có nhiều rủi ro và gây nhiều thiệt hại cho tất cả những ai có liên quan. Đôi khi các mối quan hệ hoặc giao tiếp bị phá vỡ giữa các bên của hợp đồng xây dựng. Một bên có thể cảm thấy người kia không thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng. Bất đồng có thể phát sinh do chi phí, thời gian hoặc chất lượng của công trình. Do đó, các bên có thể muốn kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, việc chấm dứt hợp đồng xây dựng không phải là một quyền lợi. Bài viết này tìm hiểu các yếu tố cần xem xét, cân nhắc trước khi chấm dứt hợp đồng xây dựng.

Nếu bạn muốn kết thúc hợp đồng, bạn phải có lý do chính đáng. Bạn cũng phải hiểu lý do của bạn để xác định xem bạn có thể chấm dứt hợp đồng hợp đồng hay không. Các lý do trên gồm:

Căn cứ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng

Hợp đồng có thể đặt ra các điều khoản rõ ràng cho phép một bên chấm dứt nó. Các điều luật như vậy có giới hạn và cụ thể, vì vậy bạn nên đọc chúng một cách cẩn thận. Chúng có thể bao gồm:

cham-dut-hop-dong-xay-dung
Chấm dứt hợp đồng xây dựng

Tự động chấm dứt hoặc chấm dứt do một sự kiện hoặc hoàn cảnh cụ thể

Từ ngữ phải rõ ràng rằng việc chấm dứt là tự động. Hợp đồng cũng nên đặt ra quy trình chấm dứt trong một sự kiện như vậy để nó có thể xảy ra đúng cách. Ví dụ: hợp đồng sẽ bị chấm dứt nếu như bên nhà thầu không được thanh toán chi phí xây dựng theo mốc thời gian hoặc tiến độ công trình. Hoặc bên chủ nhà/chủ đầu tư không có khả năng thanh toán trong thời điểm hiện tại.

Tự ý quy phạm hợp đồng

Một bên tự ý vi phạm hợp đồng khi họ không tuân thủ hoặc thực hiện điều khoản. Hợp đồng thông thường sẽ đặt ra các giá trị mặc định hoặc vi phạm cung cấp cho bên có quyền chấm dứt. Hợp đồng cũng sẽ phác thảo quy trình để làm theo nếu quyền chấm dứt mặc định phát sinh. Nếu 1 trong 2 bên tự ý quy phạm các điều luật trên mà không thông báo cho bên còn lại biết. Và quy phạm này nếu sảy ra và ảnh hưởng đến công trình thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt ngay.

Các quyền chấm dứt hợp đồng khác

Một số hợp đồng xây dựng có quyền thể hiện một hoặc cả hai bên chấm dứt theo quyết định của họ. Hợp đồng cũng có thể quy định rằng các bên có thể chấm dứt khi có thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên. Tuy nhiên, những quy định này ít phổ biến hơn trong các hợp đồng xây dựng.

Căn cứ vào luật pháp Việt Nam

Nếu bạn không có quyền chấm dứt hợp đồng xây dựng, bạn có thể chấm dứt theo luật chung (trừ khi hợp đồng rõ ràng loại trừ quyền chấm dứt của bạn theo đúng luật chung). Luật chung thừa nhận các lý do cụ thể cho phép các bên đưa hợp đồng đến cùng. Một hợp đồng xây dựng nếu 2 bên cùng đồng ý và ký kết thì sẽ có hiệu luật về mặt pháp lý và nhiều điều kiện trong hợp đồng xây dựng mà bạn phải tuân thủ theo. Và khi sảy ra tranh chấp bạn có quyền yêu cầu pháp luật đứng ra giải quyến và xử lý giúp mình.

Những điều luât khác

Điều quan trọng là phải hiểu liệu bạn có nghĩa vụ như thế nào với bên kia khi hợp đồng chấm dứt. Khi chấm dứt, các hợp đồng thông thường, nhưng không phải lúc nào cũng có thể xuất phát các bên từ các nghĩa vụ trong tương lai. Do đó, bạn phải kiểm tra xem hợp đồng không tuyên bố rằng các nghĩa vụ sẽ tiếp tục và tồn tại khi chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục chịu trách nhiệm về các khoản nợ được tích lũy trước khi chấm dứt.

Khi hợp pháp chấm dứt hợp đồng xây dựng vi phạm, bên không vi phạm thường sẽ có thể thu hồi các chi phí bổ sung liên quan đến việc có người khác hoàn thành hợp đồng. Trong một số trường hợp, họ thậm chí có thể phục hồi mất lợi nhuận từ bên mặc định. Tuy nhiên, hợp đồng có thể giới hạn số tiền bạn có thể thu hồi bằng cách nêu rõ số tiền cụ thể.

Hãy cân nhắc và suy nghĩ về những thiệt hại cũng như quyền lợi mình đạt được khi chấm dứt một hợp đồng xây dựng.

Xem thêm bài viết: Khi nào một hợp đồng xây dựng có hiệu lực ?

0/5 (0 Reviews)